Nicosia Address Details
Address: 23B Louki Akrita Ave
1100, Nicosia, Nicosia
Telephone: 22778036